Integritetspolicy

Svensk Handel Åmål (vidare benämnt ”Åmål Handel”) ansvarar för webbplatsen du nu besöker via https://amalhandel.se (nedan nämnd ”webbplatsen”). På denna sidan vill vi informera dig om insamling och behandling av personuppgifter när du besöker webbplatsen. Till personuppgift räknas all data som kan hänföras till dig personligen, tex. namn, adress, e-post, användarebeteende.


Från och med den 25 maj 2018 är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gällande lag i Sverige. De personuppgifter som kommer samlas in, behandlas och användas sker i enlighet med dataskyddsförordningen, specifikt i enlighet med EU General Data Protection Regulation (GDPR) och beskrivs mer i detalj nedan.

När behandlar vi dina personuppgifter?


Vi behandlar personuppgifter som du har lämnat över till oss i samband med dina kontakter med oss, tredje parter som handlar för vår räkning och när du besöker våra webbsidor.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?


Vid kontakt med någon i vår personal registreras namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?


Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhanda våra tjänster och information för tjänsten. Personuppgifterna behandlas också för att förbättra och utveckla vår webbplats och våra tjänster.

Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. I de fall sådant sker, t.ex. vid systemmässig support och underhåll, sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal. Denna delning innebär att personuppgifterna kan överföras till och lagras utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) med stöd av Privacy Shield-principerna

Insamling av uppgifter på amalhandel.se

Om du besöker webbplatsen endast för informationssyfte så kommer vi inte att samla in några personuppgifter, utöver den data som din webbläsare skickar för att möjliggöra ditt besök på webbplatsen. Uppgifter som skickas är:

  • IP adress
  • Datum och tid för besöket
  • Vilket innehåll på den specifika webbsidan som besöks
  • Access status/HTTP status code
  • Från vilken webbplats besöket görs
  • Vilken webbläsare som används
  • Vilket operativsystem som används
  • Språk och version för den webbläsare som används.

Kakor
‍

I tillägg kommer cookies att bli lagrade på din dator när du besöker webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och används för att sända information mellan den webbläsare som du använder och den enhet som webbplatsen lagras på. En cookie innehåller normalt namnet på den domän som generar cookien, hur länge cookien är giltig och dess värde. Cookies kan inte installera några program eller virus på din dator

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Åmål Handel använder kakor på sin webbplats framför allt för att följa upp vilka sidor som besöks och för att använda datan till att vidareutveckla webbplatsen.

Aktivt samtycke


På webbplatsen har vi ingen särskild funktion för aktivt samtycke, utan utgår från att du stänger av webbläsarens funktion för lagring av kakor om du inte samtycker till lagring på din dator.

Nedan följer en redovisning av de kakor som används på vår webbplats. Observera att det kan finnas kakor som är knutna till någon speciell del/funktion på webbplatsen som inte är generell. Om det finns några felaktigheter eller om du har några frågor kring de kakor som används på den här webbplatsen, kontakta webbredaktionen.

Hantering av kakor


Du kan själv radera kakor från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras.
Här hittar du information om hur du hanterar kakor i din webbläsare:
Chrome (länk: https://support.google.com/…)

Safari (länk: https://support.apple.com/…)

Safari på iPhone och iPad (länk: https://support.apple.com/sv-se/HT201265)
Internet Explorer (länk: https://support.microsoft.com/…)

Firefox (länk: https://support.mozilla.org/…)

Opera (länk: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)

Våra kakor


Tabellen nedan listar de kakor vi använder på denna webbsida enligt deras namn, till vilket domännamn de hör, vilken information som lagras, hur länge de sparas i din webbläsare (giltighetstid), vilket syfte de fyller och om informationen kommer lämnas ut till tredje part.

NAMN
DOMÄN
3:DE PART
GILTLIGHETSTID
SYFTE
DATA
_ga
google.com
Google Analytics
2 år
Används för att samla in information och användningsstatistik avseende vår webbsida. Kaka kan också användas av Google för att visa mer relevanta annonser i Googles produkter och tjänster.
Information om skickade http-förfrågan, Google kampanjer, Google Ecommerce, Google Client IDs och inställningar i webbläsaren

Dina rättigheter
‍

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och som senast inom en månad.

Rättelse av personuppgifter


Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Radering av dina personuppgifter


Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Begränsning av behandling


Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet


Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Skydd av personuppgifter


Åmål Handel utvecklar ständigt sina tekniska och organisatoriska processer för att möta kraven enligt Art. 32 GDPR i syfte att skydda användarens personuppgifter. Alla våra anställda, som är involverade i behandlingen av personuppgifter, lyder under datasekretess.

Ändring av dataskyddspolicyn


Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på amalhandel.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn.

Kontakta oss


Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på:
Sara Träff
info@amalhandel.se

Personuppgiftsansvarig är Svensk Handel Åmål ideell förening med organisationsnummer: 862000-5614

Klagomål till tillsynsmyndighet
‍

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.